DISCLAIMER

Met het gebruik van de website www.bmsvideoproducties.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van www.bmsvideoproducties.nl, is het Nederlands recht van toepassing. De inhoud van www.bmsvideoproducties.nl wordt gratis beschikbaar gesteld en dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. ‘

BMS Video Producties is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. BMS Video Producties is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via www.bmsvideoproducties.nl naar wordt verwezen.

Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele producties) toe aan BMS Video Producties. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.

Voor zover het intellectuele eigendomsrecht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft BMS Video Producties daarvoor toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het u niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.